Πληροφορίες Ιατρείου:

Αγγέλου Μεταξά 37,
Γλυφάδα – Αθήνα
2ος όροφος

Τηλέφωνο: 210 – 96.80.520
Κιν : 69.32.52.32.42
Fax: 210 – 96.80.557

Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή
17:00 – 21:00

Πέμπτη
12:00 – 14:00

Email: georgetavernarakis@gmail.com