• Γενική Αίματος, Σίδηρος, Φερριτίνη
 • Ομάδα αίματος- Παράγοντας Rhesus, Έμμεση Coombs
 • Ουρία, Σάκχαρο, Κρεατινίνη
 • Τρανσαμινάσες, Ουρικό οξύ
 • Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης
 • Ερυθρά (IgG, IgM)
 • Τοξόπλασμα (IgG, IgM)
 • Κυτταρομεγαλοιός (IgG, IgM)
 • Ερπητοιός HSV1-HSV2 (IgG, IgM)
 • Λιστέρια (IgG, IgM), VDRL
 • HbsAg, HCV, HIV1-2
 • fT3, fT4, TSH
 • Γενική Ούρων, Καλλιέργεια Ούρων
 • Pap-test, Καλλιέργεια κολπικού-τραχηλικού υγρού (αερόβια, μυκόπλασμα,  αναερόβια)

Υπερηχογραφήματα:

 • Αυχενική Διαφάνεια+PAPP-A+βHCG (11-14 εβδ) ή CVS
 • Α-test (16-18 εβδ) ή Αμνιοπαρακέντηση
 • 2ου Επιπέδου (21-24 εβδ)
 • Doppler (32-34 εβδ)
 • Υπερηχογράφημα 3ου Τριμήνου (35 εβδ)
 • Βιοφυσικό Προφίλ (36 – τοκετός)